เงื่อนไขการจองห้องพัก

ควรรจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเข้าพัก กรุณาติดต่อที่  โทร 091-7126105

โดยมีเงือนไขการจองที่ง่ายๆ คือ ชำระค่าห้องพักก่อนการเข้าพัก 10-15 วัน

จำนวนผู้เข้าพัก 2-3 คน เงินที่ต้องชำระก่อนเข้าพัก 1,000-1,500 บาท

จำนวนผู้เข้าพัก 4-8 คน เงินที่ต้องชำระก่อนเข้าพัก 3,500 บาท

จำนวนผู้เข้าพัก 8-16 คน เงินที่ต้องชำระก่อนเข้าพัก 3,500-7,000 บาท

จำนวนผู้เข้าพัก 16-26 คน เงินที่ต้องชำระก่อนเข้าพัก 7,000-12,000 บาท

สามารถเริ่มเข้าพักได้ระหว่างเวลา 12 .00-18.00 น.เป็นต้นไปครับ