เงื่อนไขการจองห้องพัก

ควรรจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเข้าพัก กรุณาติดต่อที่  โทร 091-7126105

โดยมีเงือนไขการจองที่ง่ายๆ คือ ชำระค่าห้องพักก่อนการเข้าพัก 10-15 วัน

จำนวนผู้เข้าพัก 2-3 คน เงินที่ต้องชำระก่อนเข้าพัก 750 บาท

จำนวนผู้เข้าพัก 4-6 คน เงินที่ต้องชำระก่อนเข้าพัก 1,500 บาท

จำนวนผู้เข้าพัก 7-10 คน เงินที่ต้องชำระก่อนเข้าพัก 3,000 บาท

สามารถเริ่มเข้าพักได้ระหว่างเวลา 12 .00-18.00 น.เป็นต้นไปครับ