เครื่องดื่ม

1.น้ำเปล่า      Fresh water                                               10.-

2.น้ำอัดลม 1.25 ลิตร Coke/Fanta/Sprite 1.25 Litr              40.-

3.โค้กกระป๋อง       Coke (can)                                         20.-  

4.กาแฟ ร้อน / เย็น Coffee (hot/cold)                               20.-25.-

5.โอวัลติน ร้อน / เย็น  Ovaltine  (hot/cold)                       20.-25.-

6.ชามะนาวเย็น          Lemon                                          25.-

7.โซดา            Soda                                                      15.-

8.น้ำแข็ง                Ice  (bulk)                              40,60,100.-

9.กระทิงแดง          Red  bull                                       15.-

10.เอ็ม 150          M 150                                                15.-

11.คาราบาวแดง      Carabao Dang.                               15 .-

 

 

[/table]