บริการอาหาร-เครื่องดื่ม

 ชุดอาหารเช้า (Breakfast set)

 1. ชุดอาหารฝรั่ง Breakfast:Bread,egg,sausage,bacon and juice       130 .-
 2. ไข่คน และ ขนมปัง รวมน้ำผลไม้      Omelet,bread and juice            90 .-
 3. ข้าวต้มหมู  Congee mixed with pork                           50 .-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประเภทนึ่ง (Steamed  fish)

 1. ปลาทับทิมนึ่งมะนาว/บ๊วย/ซีอิ๊ว Red Tilapia (lime/apricot/soya source)   250-350 .-
 2. ปลานิลนึ่งมะนาว/บ๊วย/ซีอิ๊ว Tilapia (lime/apricot/soya source)               250-350 .-
 3. ปลาบู่นึ่งมะนาว/บ๊วย/ซีอิ๊ว   Goby(lime/apricot/soya source)                 350 – – 600 .-

1      2

ประเภทลวก (Quick boiled fish)

 1. ปลากดคังลวกจิ้ม Cat fish               200 .-                       

3

ประเภทยำ  (Hot and sour mixed)

 1. ยำกุ้ง           Shrimp                                                      100 .-                                               
 2. ยำวุ้นเส้นหมูสับ      Transparent noodle with pork           100 .-                                               
 3. ยำแหนมหมูยอ Fermented pork / steamed pork              100 .-                                               
 4. ยำแหนมทรงเครื่อง Fermented pork with herbs               100 .-                                            
 5. ยำไข่เยี่ยวม้า    Preserved egg                                        100 .-                                                       

 4

ประเภทต้ม  (Soup)

 1. ปลากดคังต้มยำ / น้ำใส / น้ำข้น Cat fish hot and sour soup                                   200 .-
 2. ทับทิมต้มยำ / น้ำใส / น้ำข้น Red Tilapia hot and sour soup                             200 .-
 3. ปลานิลต้มยำ / น้ำใส / น้ำข้น Tilapia hot and sour soup                                   200 .-
 4. แกงส้มแปะซะปลา……    soup with swamp cabbage                                       250-350 .-
 5. ต้มยำกุ้ง / น้ำใส / น้ำข้น Shrimp hot and sour soup                                               200 .-
 6. ต้มจืดสาหร่ายหมูสับ Pork and seaweed soup                                                        150 .-
 7. ต้มแซบเอนไก่          chicken hot and sour soup                                                    180.-

5

* ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของปลา price depends on the weight of fish

ประเภททอด (Deep Fried)

 1. ปลาสร้อยทอดกระเทียม    Smith’s barb fried with garlic           120 .-                                               
 2. ปลาทับทิมทอดกระเทียม Red Tilapia fried with garlic           250-350 .-
 3. ปลาทับทิมราดพริก          Red Tilapia fried with chili               250-350 .-
 4. ปลาทับทิมทอดน้ำปลา       Red Tilapia fried with fish sauce     250-350.-
 5. ปลาทับทิมทอดสมุนไพร        Red Tilapia fried with herb          250-350.-
 6. ปลานิลทอดกระเทียม   Tilapia fried with garlic                        250-350.-
 7. ปลานิลราดพริก        Tilapia fried with sweet chili                   250-350.-
 8. ปลานิลทอดน้ำปลา          Tilapia fried with fish sauce              250-350.-
 9. ปลานิลทอดสมุนไพร        Tilapia fried with herb                      250-350.-
 10. กุ้งชุบแป้งทอด             Fried crispy shrimp (Tempura                  120 .-  
 11. ปลาชุบแป้งทอด           Fried crispy fish (Tempura)                      200 .-
 12. เอนไก่ชุบแป้งทอด          Fried crispy  chicken                               100 .-
 13. ไข่เจียวหมูสับ Fries omelet with ground-pork                                60 .-
 14. ปีกไก่ทอดน้ำปลา fried chicken wing with fish sauce                   150 .-

        6

* ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของปลา price depends on the weight of fish

ประเภทผัด (Fried)

 1. ปลากดคังผัดฉ่า    Cat fish Pat Cha (hot spicy taste)            200-350 .-
 2. ปลากดคังผัดเผ็ด     Cat fish Pat Pet (hot spicy taste)           200-350 .-
 3. ผัดผักรวม                 Fried Mixed Vegetable                               80  .-
 4. ผัดผักคะน้าน้ำมันหอย     ried Brassica with oyster sauce            80 .
 5. ไข่เยี่ยวม้ากระเพรากรอบ  Fried preserved egg with hot basil   120 .-                                               
 6. ไก่/หมู ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพาน         Fried cashew nut                 120.-  

8  9
อาหาร เพิ่มพิเศษ
  (Special menu)

 1. ซี่โครงหมูทอด           Fried  spareribs                                         100 .-
 2. แหนมผัดไข่ Fried fermented pork with egg                                100 .-
 3. ปีกไก่ทอดน้ำปลา chicken fried with fish sauce                         150 .

13

อาหารจานเดียว (Quick serve)

 1. ข้าวผัดหมู Fried rice with pork                                                   50 .-
 2. ข้าวผัดกุ้ง    Fried rice with shrimp                                            70 .-
 3. ข้าวกระเพราหมู     Fried pork with bacilli on rice                       50 .-
 4. ข้าวกระเพรากุ้ง Fried shrimp  with hot bacilli on rice                 70 .-
 5. ข้าวคะน้าน้ำมันหอยหมู Fried brassica with pork or shrimp on rice   50 .-
 6. ข้าวผัดแหนม Fried rice with fermented pork                                    50 .-
 7. ข้าวผัดพริกแกงหมู / กุ้ง / ไก่ Fried rice with chili paste (pork/shrimp/chicken) 60 .-
 8. ข้าวหมูกระเทียม Fried pork with garlic on rice                            50 .-
 9. ข้าวผัดผักรวมหมู    Fried vegetable and pork on rice                  50 .-
 10. ข้าวไข่เจียวหมูสับ   Omelet with ground pork on rice                  50 .-
 11. ไข่ดาว    Fried egg                                                                    10.-
 12. ไข่ต้ม       Boiled egg                                                                10.-
 13. ข้าวต้มหมู/กุ้ง/ปลา   Boiled rice (Congee)  (Bowl / Pot)               50 -60.-

11  10

 ประเภทส้มตำ (Thai salad)

 1. ตำไทย / ไข่ต้ม Thai papaya salad / boiled egg                     50-60.-
 2. ตำแตง / ไข่ต้ม     Cucumber Thai salad / boiled egg             50-60.-
 3. ตำลาว / ไข่ต้ม   Laos papaya salad / boiled egg                    50-60.-
 4. ตำปู – ปลาร้า / ไข่ต้ม     apaya salad with crap-ferment fish         50-60.-
 5. ตำถั่วฝักยาว / ไข่ต้ม    Long bean Thai salad/ boiled egg            50-60.-

12

เมนูกับแกล้ม (Snack)

 1. หมูคำหวาน Spicy and sweet pork                                     100 .-  
 2. หมูมะนาว       Sweet and sour pork                                   100 .-  
 3. เม็ดมะม่วงหิมะพาน    Cashew nut                                       80 .-  
 4. เอ็นไก่ชุบแป้งทอด Fried crispy  chicken                            100.-

13