ระบบน้ำอุปโภค

น้ำอุปโภคผ่านกระบวนการเติมอากาศและผ่านการกรอง ติดตั้งปั๊มเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ ส่วนน้ำเสียจะลงสู่ถังบำบัด